Our History

" At A.C. Burapa,
Customer service is not a department,
It's everyone's job. "

Pongsakorn Eowpittayakul

General Manager of A.C. Burapa Co., Ltd.

บริษัทของเราเริ่มต้นด้วยธุรกิจเคมีสิ่งทอมาเป็นเวลากว่าสิบปี จึงทำให้เราเชี่ยวชาญด้านการจัดหาเคมีสิ่งทอ นอกเหนือจากเคมีสิ่งทอแล้ว A.C. Burapa ยินดีที่จะช่วยจัดหาวัสดุอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้าตามความประสงค์ตลอดมา เราจึงตัดสินใจขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆขึ้น โดยเริ่มจากเพิ่มสินค้า เช่น กาว สีอุตสาหกรรม และ ยาง บริษัทของเราได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศจีนและผู้ผลิตสินค้ารายต่าง ๆ มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการในวัสดุเหล่านี้

A.C. Burapa เน้นการจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท พร้อมด้วยบริการที่สะดวก ยืดหยุ่น และเงื่อนไขน้อย เพื่อรักษาประโยชน์แก่ผู้ชื้อให้ได้มากที่สุด พนักงานขายและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของเรายินดีช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ท่านด้วยความเป็นมิตร ธุรกิจมากมาย เช่น โรงงานย้อมผ้า ทอผ้า พิมพ์ผ้า และสีอุตสาหกรรม ต่างไว้วางใจเรา

A.C. Burapa พร้อมแล้วที่จะนำสินค้าและบริการอันเป็นเลิศเข้าสู่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

A.C. Burapa Co., Ltd.